ADVOKÁT

JUDr. Vladimír Volčko, advokát


Mlynská 27, 040 01 Košice
+421 907 201 100, advokat(at)volcko.sk


Zapísaný v SAK č. 7419
IČO: 50410300, DIČ: 1084803412

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK2011110000001375209008

 

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

Mgr. Lucia Mitríková
mitrikova(at)volcko.sk