Výkon advokácie si vyžaduje častokrát tímovú prácu. Ak je to potrebné viem sa obrátiť na spolupracujúcich odborníkov, znalcov, notárov alebo exekútorov. Súčasne však spolupracujem aj s kolegami advokátmi a konkurznými správcami. Odporúčam:

 

KOŠICE

JUDr. Vladimír Volčko, advokát

MOHELNICE (Česká republika)

AK JUDr. Miloše Slabého
www.akslaby.cz