Advokáciu vykonávam najmä preto, že obranu práv garantovaných právnymi predpismi v Slovenskej republike považujem za moje poslanie. Klientov vnímam ako rovnocenných partnerov pri hľadaní najlepšej cesty ako spoločne dospieť k želanému výsledku. Mimo mojej advokátskej kancelárie alebo súdnej siene ma môžete stretnúť na dobrom hudobnom koncerte alebo športovom zápase.

Štúdium

2007 - 2010:  Univerzita P. J. Šafárika - titul Bc.
2010 - 2012:  Univerzita P. J. Šafárika - titul Mgr.
2013: Univerzita P. J. Šafárika - titul JUDr.
2019: Univerzita P. J. Šafárika - titul PhD.

Profesionálna kariéra

2012 - 2016:  advokátsky koncipient
2016 - súčasnosť:  samostatne pôsobiaci advokát so sídlom v Košiciach
2016 - súčasnosť:  externý vysokoškolský pedagóg na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity
(výučba predmetu: PRÁVO A LEGISLATÍVA V PROFESIJNEJ ČINNOSTI)

Členstvo

advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory

Jazyky

Anglický jazyk, Nemecký jazyk